Doarpsthús

A documentary by Casper Slotboom and Tom Roggen (Hogeschool Utrecht, Utrecht, The Netherlands)

In deze documentaire laat kunstenaar en muzikant Felix Roosenstein ons het dorp Pingjum zien vanuit zijn perspectief. Hij komt uit Amsterdam, maar is tien jaar geleden in Pingjum gaan wonen. Hij is verliefd geworden op het dorp en hoeft niet meer terug naar de Randstad. Naast het maken van geëngageerde kunst en muziek over maatschappelijke thema’s rond het dorp, zet hij zich ook actief in voor het dorp. Felix is een drijvende kracht achter verschillende kunstprojecten en zette zich actief in voor initiatieven als de dorpstuin, de dagbesteding en muziekprojecten in de omgeving.